Skip to main content

06 septembrie 2023

ADR Nord – Vest emite corrigendum-uri pentru apelurile de proiecte 621.A, 131.B, 131.C și 131.D

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite corrigendum-uri pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte 621.A, 131.B, 131.C, 131.D.

Principalele modificări aduse de acest Corrigendum sunt următoarele:

  • Introduce obligativitatea depunerii autorizației de construire în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de finanțare;
  • Îndepărtează o eroare materială cu privire la notarea unui criteriu de evaluare tehnică și financiară în cazul investițiilor noi.

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.B/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 57/11.08.2023.
Acest Corrigendum modifică următoarele documente:
Subcapitolul 7.4 din Ghidul Solicitantului – Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii;
Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară;
Anexa III.1 – Modelul de declarație unică;
Anexa III.4 – Macheta financiară;
Anexa VIII – Contractul de finanțare.

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131. C – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.C/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 58/11.08.2023.
Acest Corrigendum modifică următoarele documente:
Subcapitolul 7.4 din Ghidul Solicitantului – Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii;
Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară;
Anexa III.1 – Modelul de declarație unică;
Anexa III.4 – Macheta financiară;
Anexa III.6 – Declarația de eligibilitate;
Anexa IV – Lista domeniilor de activitate eligibile;
Anexa VIII – Contractul de finanțare.

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.D/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, ghid aprobat prin decizia nr. 59/11.08.2023.
Acest Corrigendum modifică următoarele documente:
Subcapitolul 7.4 din Ghidul Solicitantului – Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii;
Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară;
Anexa III.1 – Modelul de declarație unică;
Anexa III.4 – Macheta financiară;
Anexa III.6 – Declarația de eligibilitate;
Anexa IV – Lista domeniilor de activitate eligibile;
Anexa VIII – Contractul de finanțare.

 

Dacă doriți să consultați ghidurile, vă rugăm accesați următoarele link-uri:

  1. Apelul 621.A „Infrastructura educațională la nivelul educației timpurii – educație antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe)”
  2. Apelul de proiecte 131.B – „Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”
  3. Apelul de proiecte 131.C – „Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologie”
  4. Apelul de proiecte „Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate”

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent