Skip to main content

04 decembrie 2023

ADR Nord – Vest a emis Corrigenda pentru Ghidurile Solicitantului 112, 131.B, 131.C, 131.D și 311.A

Loading

A.D.R. Nord-Vest publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 112 – Sprijin pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/112/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.
CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.B/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.
CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.C – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.C/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.
CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.D/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Pentru Ghidurile Solicitantului 112, 131.B, 131.C, 131.D – Scopul acestui corrigendum:

s-a revizuit mecanismul de derulare a apelurilor de proiecte din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Din acest considerent, se modifică și completează:

Ghidul Solicitantului,  capitolele: 8.5 și 8.6


Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite CORRIGENDUM nr.2 pentru ghidul aferent apelului de proiecte PRNV/2023/311.A/1.

A.D.R. Nord-Vest publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 311.A – Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/311.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Pentru Ghidul Solicitantului 311.A se modifică capitolele 4.1, 4.2 și 4.3 deoarece:

s-a identificat necesitatea amânării depunerii proiectelor pentru o dată ulterioară

Data și ora începerii depunerii de proiecte: 15 ianuarie 2024, ora 10:00

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 16 septembrie 2024, ora 10:00

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent