Skip to main content

21 iunie 2023

ADR NE lansează în consultare publică Ghidul Ghidul solicitantului „Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Loading

Prin prezentul ghid specific se lansează apelul de proiecte de tip necompetitiv numărul PR/2023/5/1/, cu depunere continuă, cu termen de închidere. Pentru informarea corectă a potențialilor solicitanți, AM PR NORD-EST va publica lunar situația proiectelor depuse și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile.

Buget:

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 181,875,294 Euro, (FEDR+BS), din care 154,594,000 Euro din FEDR și 27,281,294 Euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Rata de cofinanțare

În cadrul apelulului de proiecte PR/2023/5/1/, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:
Rata de cofinanțare acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea nerambursabilă a proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 15% din valoarea nerambursabilă a proiectului. Pentru activitățile proiectelor care nu se supun regulilor privind ajutorul de stat, cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Pentru proiectele care contin activități de amplasarea de stații și puncte de încărcare electrică (se supun regulilor privind ajutorul de stat), se va opta pentru una din următoarele variante:

Ajutor de minimis

  • Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordat unei întreprinderi unice pe durata a trei exerciții financiare este de 200.000 EUR.
  • Cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Ajutoarelor de stat pentru investiții în infrastructura de reîncărcare sau de realimentare

  • Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar, sub formă ajutor de stat pentru investiții în infrastructura de reîncărcare sau de realimentare este de minimum 50.000 EUR și maximum 1.425.000 EUR.
  • Cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 35% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Activități eligibile:

  • Modernizarea drumurilor județene, aparținând rețelei secundare (asa cum este definit în Planul investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2020-2030) de transport rutier,
  • Realizarea soluțiilor care vor asigură fluidizarea/decongestionarea traficului rutier din municipii și orașe.

 

Beneficiari eligibili:

  • UAT județ;
  • Parteneriat UAT județ/municipiu/ orașe/comune

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați pagina ADR NE – https://www.adrnordest.ro/consultare-publica-privind-ghidul-solicitantului-pentru-prioritatea-5-o-regiune-mai-accesibila/

Share:

asistent
Atlas - Asistent