Skip to main content

20 decembrie 2023

ADR Centru a finalizat primul proiect privind implementarea Programului “Regiunea Centru” 2021-2027

Loading

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a derulat primul proiect care a sprijinit implementarea transparentă și eficientă a Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027. Finalizarea cu succes a acestui proiect atestă și îndeplinirea corespunzătoare și la timp a tuturor activităților de gestionare a Programului, având ca obiectiv general asigurarea sprijinului financiar necesar Autorității de Management din cadrul ADR Centru și serviciilor suport ale acesteia pentru realizarea activităților specifice funcției de AM pentru PR Centru 2021-2027.

”Pe perioada celor 3 ani de implementare a proiectului s-au realizat corespunzător toate activitățile referitoare la calitatea pe care o are ADR Centru de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027. Acest proiect a vizat atât asigurarea logisticii necesare a materialelor consumabile, mobilier, echipamente, obiecte de inventar și alte active corporale și necorporale, mijloace de transport necesare, dar și al cheltuielilor de informare și publicitate pentru noul Program, precum și a cheltuielilor de deplasare, cazare și diurnă pentru implementarea PR Centru 2021-2027. Avem 31 apeluri de finanțare prevăzute pe program și 4 instrumente financiare. Pe perioada scursă din 2021 până în prezent, echipa implicată a lucrat intens la definitivarea procedurilor de lucru, la elaborarea ghidurilor de finanțare, la organizarea evenimentelor de informare și promovare și pregătirea răspunsurilor la clarificări, pentru ca la începutul anului 2024 să semnăm deja contracte de finanțare pentru proiecte de dezvoltare a Regiunii Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

În primii trei ani de implementare au fost purtate negocieri cu Comisia Europeană, pentru aprobarea liniilor de finanțare din program adaptate nevoilor potențialilor solicitanți, și s-a elaborat Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027. PR Centru 2021-2027 a fost aprobat prin Decizia 7893 din 26.10.2022 a Comisiei Europene, în următorii 7 ani investindu-se peste 1,15 miliarde euro fonduri europene nerambursabile la care se vor adaugă peste 230 milioane euro cofinanțare din partea Guvernului României, în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Au fost elaborate 24 de ghiduri ale solicitantului, documente și metodologii suport pentru solicitanți și beneficiari, iar după procesul de consultare publică au fost lansate 14 apeluri de proiecte. De asemenea, au fost elaborate metodologiile specifice pentru principiul DNSH și abordarea imunizării la schimbările climatice. Periodic, au avut loc discuții și consultări pentru dezvoltarea o platformei online de depunere a cererilor de finanțare MySMIS 2021-2027, dar și analize privind utilizarea opțiunii de costuri simplificate și pregătirea documentelor pentru implementarea instrumentelor financiare la nivelul PR Centru.

Echipa ADR Centru din cadrul AMPR Centru 2021-2027 a elaborat Planul de evaluare al programului și au fost organizate conferințe și sesiuni de informare pentru potențialii solicitanți de fonduri cu informații despre tipurile de acțiuni finanțate și condițiile de accesare. Elementele de identitate vizuală ale Programului, precum și o pagina web dedicată www.regiocentru.ro, au fost definitivate din anul 2022, iar în curând se va lansa o aplicație de informare pentru telefoanele mobile. Valoarea totală a proiectului a fost de 16.970.636,20 lei, din care 85% din FEDR (14.425.040,77 lei), respectiv 15% de la Bugetul de Stat (2.545.595,43 lei). Până la jumătatea lunii decembrie 2023, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027 s-au depus 82 de proiecte în valoare totală de peste 905 milioane lei, din care suma nerambursabilă solicitată este de aproximativ 590 milioane lei.

Proiectul Cod SMIS 161781 cu titlul ”Sprijin acordat în perioada 01.01.2021 – 31.12.2023 pentru AM PR Centru și serviciile suport din cadrul ADR CENTRU în implementarea, monitorizarea, informarea și comunicarea privind PR Centru 2021-2027 (CF1)” care este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PR Centru 2021-2027.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent