Skip to main content

09 noiembrie 2023

ADR București – Ilfov lansează în consultare „Metodologia de verificare a strategiilor integrate de dezvoltare teritoriala”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (PR BI) 2021-2027 lansează în consultare publică Metodologia de verificare a strategiilor integrate de dezvoltare teritorială.

Metodologia este destinată apelului de verificare a strategiilor teritoriale integrate în contextul Programului Regional București-Ilfov și se adresează Unităților Administrativ-Teritoriale din regiunea București-Ilfov (PR BI) – potențiali solicitanți de finanțări nerambursabile pentru obiectivele specifice selectate în PR BI cu alocare dedicată instrumentelor teritoriale, respectiv entitățile care pot depune strategii teritoriale spre verificare în cadrul apelului sunt:

Primăria Municipiului București pentru Municipiul București și Sectoarele Municipiului București;
Primăriile Orașelor pentru cele 8 orașe din Ilfov;
Consiliul Județean Ilfov pentru localitățile rurale din Ilfov.
Rezultatele așteptate ale apelului sunt:

O listă de strategii teritoriale integrate declarate admise din perspectiva criterilor de verificare cuprinse în Metodologie care au la bază prevederile Regulamentului 1060/ 2021, legislația națională și elementele de calitate evidențiate de instrumentul SAT4SUD;
Planurile de acțiune aferente fiecărei strategii, în baza cărora vor putea fi finanțate proiecte prin intermediul celor două instrumente teritoriale create în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027: Investiții Urbane Integrate (IUI) și Investiții Rurale Integrate (IRI).

 

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent