Skip to main content

04 iunie 2023

ADR București-Ilfov, Consultare publică 6.2 – „Crearea si modernizarea de infrastructuri educationale pentru invatamantul primar si secundar”

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (PR BI) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului: „Crearea si modernizarea de infrastructuri educationale pentru invatamantul primar si secundar”.

Tipul de apel
Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, cu numărul PR BI/PA6.2/1/ 2023.

Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)
Forma de sprijin oferită solicitanților pentru prezentul apel de proiecte este sub formă de grant nerambursabil.

Bugetul alocat apelului de proiecte
Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 58.839.847,2 euro (FEDR+BS), din care 51.000.000 euro din FEDR și de la bugetul de stat, iar 7.839.847,2 euro reprezintă finanțare
încrucișată în cadrul FEDR (sprijin acordat acțiunilor de tip FSE+, necesare pentru implementarea părții FEDR a operațiunii și legate direct de aceasta). Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Autoritate de Management a Programului Regional Bucureşti – Ilfov 2021-2027, poate stabili, în conformitate cu prevederile OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul pentru o Tranziţie Justă, modul de aplicare a prevederilor art. 12, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte stabilirea valorilor ce pot fi depășite pentru alocarea financiară, la nivel de program.

Rata de cofinanțare
În cadrul apelului de proiecte PR BI/PA6.2/1/2023, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

  • 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru proiectele localizate in Judetul Ilfov și 95% pentru proiectele localizate in Municipiul Bucuresti – din Fondul European de
    Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat;
  • 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Solicitant. Solicitantul are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente Cererii de finanţare:
  •  Cofinantarea de 2% pentru toate cheltuielile eligibile şi
  • Finantarea 100% pentru toate cheltuielile neeligibile.

În cazul unui parteneriat cota de contributie proprie la valoarea totală eligibilă la nivelul proiectului va fi stabilită ca urmare a aplicării diferențiate a cotelor de contribuții aferente fiecărei categorii
de Solicitanți-membrii din cadrul parteneriatului.

Informații suplimentare https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/ghiduri-in-consultare/consultare-62-crearea-si-modernizarea-de-infrastructuri-educationale-pentru-invatamantul-primar-si-secundar/

Share:

asistent
Atlas - Asistent