Skip to main content

04 iunie 2023

ADR București-Ilfov, Consultare publică 3.1 – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (PR BI) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului: „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale”, din cadrul Priorității 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, Obiectivul Specific 2.1 – Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027, Acțiunea 3.1 – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale.

Tipul de apel
Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează primul apel de proiecte, de tip competitiv, cu termen limită de depunere, având numărul PR BI/PA3.1/1/ 2023.

Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)
Forma de sprijin oferită solicitanților pentru prezentul apel de proiecte este sub formă de grant nerambursabil.

Bugetul alocat apelului de proiecte
Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 91.500.000 (FEDR+BS), din care 36.600.000 euro din FEDR și 54.900.000 euro cofinanțare de la bugetul de stat.
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Autoritate de management a Programului Regional Bucureşti – Ilfov 2021-2027, poate stabili, în conformitate cu prevederile OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021- 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european Plus (FSE+), Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă (FTJ), modul de aplicare a prevederilor art. 12, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte stabilirea valorilor ce pot fi depășite pentru alocarea financiară, la nivel de program.

Rata de cofinanțare
În cadrul apelului de proiecte PR BI/PA3.1/1/2023, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

  • minimum 2% de la asociațiile de proprietari dar nu mai mult de 3% de la autorităţile publice locale din județul Ilfov, respectiv nu mai mult de 8% de la autoritățile publice locale din București;
  • 95%, respectiv 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi de la Bugetul de stat (BS).

 

Informații suplimentare – https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/ghiduri-in-consultare/consultare-31-cresterea-eficientei-energetice-in-cladirile-rezidentiale/

Share:

asistent
Atlas - Asistent