Skip to main content

09 septembrie 2021

Acțiuni Marie Skłodowska-Curie (MSCA): Comisia sprijină cercetătorii și organizațiile cu 822 milioane EUR în 2021

Loading

Comisia a anunțat noi apeluri pentru a sprijini formarea cercetătorilor, abilitățile și dezvoltarea carierei în cadrul Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA), programul de finanțare emblematic al UE în cadrul Orizontului Europa pentru educație doctorală și formare postdoctorală. Cu un buget total de 6,6 miliarde EUR în perioada 2021-2027, acțiunile Marie Skłodowska-Curie sprijină cercetătorii din întreaga lume în toate etapele carierei lor și în toate disciplinele.

În 2021, MSCA va furniza aproximativ 822 milioane EUR, acoperind următoarele cinci acțiuni principale ale programului de lucru: rețele doctorale MSCA, burse postdoctorale MSCA, schimburi de personal MSCA, MSCA COFUND, MSCA și Citizens.

În cadrul programului Orizont Europa 2021-2027, MSCA va pune un accent mai puternic pe colaborarea intersectorială, în special între mediul academic și întreprinderi, precum și pe supravegherea și orientarea profesională eficace, prin intermediul Orientărilor MSCA privind supravegherea. De asemenea, acțiunile vor promova comportamentele, managementul și activitățile de cercetare sustenabile, în conformitate cu Pactul verde european, prin intermediul Cartei verzi a MSCA.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_3057

Share:

asistent
Atlas - Asistent