Skip to main content

Accesarea programelor naționale

Loading

Pasul 1

Identificați domeniul în care veți realiza investiția.

Pasul 2

Pentru investițiile rurale gestionate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), accesați următorul link: Portalul AFIR – informații FEADR, Depunere online proiecte FEADR

Pentru programele de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii gestionate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, accesați următorul link: Programe pentru IMM – MEEMA – Mediul de Afaceri (gov.ro)

Pentru investiții în domeniul  protecției mediului gestionate de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), accesați următorul link: Administrația Fondului Pentru Mediu – PROGRAME FINANȚATE (afm.ro)

Pentru investițiile în domeniul agriculturii și apiculturii gestionate de către Ministerul Agriculturii  și Dezvoltării Rurale prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), accesați următorul link: Măsuri specifice (apia.org.ro)

Pentru investițiile ce vizează creația contemporană românească și valorizarea patrimoniului gestionate de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), accesați următorul link: Administraţia Fondului Cultural Naţional (afcn.ro)

Pentru investițiile în domeniul cercetare-dezvoltare și inovare gestionate de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, accesați următorul link: uefiscdi.gov.ro :: Home Module

Pentru investițiile din domeniul energiei  și eficienței energetice gestionate de către Ministerul Energiei, accesați următorul link: Ministerul Energiei (gov.ro)

Pasul 3

După selectarea autorității gestionare din domeniul dumneavoastră de interes, veți fi redirecționați către pagina programului respectiv sau a autorității respective.

Aici sunt afișate toate informațiile oficiale relevante, aferente programelor de finanțare, după cum urmează:

  • Programul (documentele oficiale aprobate – ghid, formulare etc.);
  • Domeniile de investiții/intervenție;
  • Legislația aferentă procesului de implementare (instrucțiuni, hotărâri etc.);
  • Informații despre modalitatea de transmitere a proiectelor/cererilor de finanțare;
  • Accesul către sistemul informatic de transmitere a proiectelor/cererilor de finanțare.

Pasul 4

Verificați data lansării apelului și  DATA ÎNCHIDERII APELULUI (data limită de transmitere/depunere a cererii de finanțare).

 

Pasul 5

Parcurgeți ghidul aferent apelului de proiecte și verificați condițiile de accesare și de eligibilitate.

 

Pasul 6

Redactați cererea de finanțare în conformitate cu prevederile ghidurilor și cu respectarea formularelor indicate în cadrul fiecărui apel.

 

Pasul 7

Asigurați-vă că aveți completată cererea de finanțare integral și că aceasta conține toate anexele solicitate prin ghid.

 

Pasul 8

Transmiteți cererea de finanțare prin intermediul sistemului informatic indicat de fiecare entitate finanțatoare.

asistent
Atlas - Asistent