Skip to main content

28 decembrie 2021

A fost publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/B/2 ITI DD – Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități

Loading

A fost publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/B/2 ITI DD – Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități, Axa proritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanătate si sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Perioada în care pot fi depuse cererile de finantare  20.12.2021, orele 13.00 – 20.03.2022, orele 13.00.

Detalii la: https://www.adrse.ro/POR_2014/Apeluri_active 

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent