Skip to main content

20 mai 2024

A fost modificat Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”, cod apel: PS/313/PS P1/OP4/RSO4.5/PS P1 RSO4.5_A2 din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR,  Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Corrigendumul nr. 2 a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 2088/17.05.2024 și modifică/completează secțiunile 5.4, 7.4, 7.6 și Anexa nr. 7: Lista de verificare a proiectului – Compatibilizare cu prevederile PS din Ghidul Solicitantului.

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent