Skip to main content

08 aprilie 2024

A fost aprobat Programul „Săptămâna verde”

Loading

Proiectul prevede acordarea sumei de 100 de milioane de lei, sub formă de finanțare nerambursabilă, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), pentru realizarea acţiunilor multianuale, necesare Programului „Săptămâna verde”, derulat de Ministerul Educației, prin unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe parcursul anilor 2024 și 2025.

Metodologia de implementare a programului „Săptămâna verde” va fi aprobată prin ordin al ministrului educației, pentru utilizarea eficientă și cu respectarea prevederilor legale a fondurilor alocate către inspectoratele școlare. Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar de stat, urmăreşte, controlează şi răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fondurilor alocate prin HG.

Secretarul general al MMAP, Alexandru Avram, a coordonat grupul de lucru pentru realizarea acestui act normativ care creează baza legală pentru înființarea activității finanțate integral din venituri proprii, pe lângă Ministerul Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Programul „Săptămâna verde” își propune să:

• informeze elevii, profesorii, părinții și autoritățile școlare pe teme de mediu;

• schimbe modul în care tinerii se implică în rezolvarea problemelor de mediu, punând bazele unei generații a schimbării;

• dezvolte o formulă modernă de educație de mediu, realizată în colaborare cu profesori cu experiență, ușor diseminabilă la nivel național și susținută pe termen lung de promotorii proiectului prin Platforma „Școli verzi”;

• pună la dispoziția profesorilor un model educațional prin care tinerii au ocazia să dezvolte o relație directă cu natura;

• schimbe comportamente și modul de luare a deciziilor în activitățile de zi cu zi care au un impact asupra mediului;

• promoveze responsabilitatea individuală și comunitară în raport cu natura.

Școlile trebuie să devină exemple de bune practici în materie de sustenabilitate pentru a inspira elevii să adopte un comportament adecvat de protecție a mediului. În plus, școlile eficiente energetic sau transportul școlar cu emisii reduse de dioxid de carbon pot contribui substanțial la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel național. Studiile demonstrează că o ”infrastructură educațională verde” duce la creșterea stării de bine a elevilor și a profesorilor, a calității învățării, la îmbunătățirea rezultatelor la testele și la evaluările școlare.

Platforme:  Școli verzi și Săptămâna Verde.

Sursa aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent