Skip to main content

29 martie 2024

A fost aprobat Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura Unităţilor Spitaliceşti

Loading

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităților spitalicești şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale

Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, cu o alocare financiară de 13,25 miliarde lei, se va derula în perioada 2024-2030, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului.Actul normativ reglementează măsurile necesare pentru crearea unui cadru legislativ care să permită potențialilor beneficiari promovarea proiectelor de investiții, prin Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, astfel încât să se poată asigura accesul populației la servicii medicale esențiale, creșterea calității vieții și atingerea standardelor din țările europene.

Valoarea maximă aferentă unui proiect finanțată din Program este:
– 2 miliarde de lei pentru spitale județene/județene de urgență, spitale de urgența, spitale mono specialitate;
– 350,5 milioane de lei pentru spitale municipale/municipale de urgență;
– 250 de milioane de lei pentru spitale orășenești.

Pot beneficia de acest Program:
– unitățile administrativ-teritoriale;
– unitățile sanitare publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea sau în administrare/proprietatea instituțiilor publice centrale;
– unitățile sanitare publice: spitalele publice orășenești, municipale/municipale de urgență și spitalele județene/județene de urgență, spitale de specialitate, spitale clinice și clinice de urgență, institute care desfășoară activitate medicală spitalicească și prespitalicească aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea Ministerului Sănătății și unitățile sanitare prevăzute la alin. (2) art. 4 din Legea nr. 95/2006;
– parteneriat între autoritățile/instituțiile publice locale, care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri şi clădiri în vederea realizării proiectului şi unitățile sanitare publice.

Categoriile de investiții care pot fi realizate sunt: realizarea de construcții noi și dotare; lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare pentru digitalizare și tranziția la energie verde.

Finanțarea Programului va fi asigurată din fonduri naționale și fonduri externe, detalii urmând să fie stabilite ulterior printr-o Hotărâre de Guvern. Beneficiarii pot depune cereri de finanțare în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului.

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent