Skip to main content

09 ianuarie 2024

A fost aprobat Manualul actualizat de Identitate Vizuală al Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, ediția decembrie 2023

Loading

Manualul de Identitate Vizuală al Programului ”Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027, versiunea decembrie 2023 – ce integrează modificările Ghidului de Identitate Vizuală al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) 2021-2027, actualizat în noiembrie 2023, a fost aprobat prin Dispoziția 405/22.12.2023 a Directorului General al ADR Centru.

Lista de modificări cuprinde: actualizarea listei și activităților minime ce trebuie realizate în cadrul proiectelor finanțate prin Program, completarea și detalierea cerințelor de aplicare a identității pentru activitățile minime obligatorii, cerințele aplicabile în cazul Instrumentelor financiare, eliminarea cerinței de valoare minimă de 500.000 euro pentru proiectele în care se realizează autocolante, completarea cerințelor pentru Obiective de Importanță Strategică (OIS) și proiectele cu o valoare mai mare de 10 milioane euro, actualizare cuprins și inserare capitol Prevederi generale MIV, inserare reguli de identitate vizuală aplicabile proiectelor etapizate POR 2014-2020, precum și recomandarea de a realiza alte activități de comunicare pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 euro.

Măsurile minime obligatorii de informare şi publicitate, aplicabile tuturor proiectelor sunt următoarele:
– publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la începutul și finalul proiectului;
– includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul din partea Uniunii (declarația UE) într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii care sunt destinate publicului sau participanților la cursuri/ training-uri/ evenimente etc.;
– realizarea unui panou permanent/unei plăci permanente pentru proiectele finanțate din FEDR și FC a căror valoare totală depășește 500.000 euro;
– în cazul proiectelor FEDR/FC a căror valoare totală nu depășește 500.000 EUR, se va expune într-un loc ușor vizibil publicului, cel puțin un afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic echivalent conținând informații despre proiect; în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, acesta se asigură, în măsura posibilului, că sunt disponibile informații adecvate care evidențiază sprijinul din partea fondurilor, într-un loc vizibil publicului sau prin intermediul unui afișaj electronic;
– aplicarea de autocolante/plăcuțe pe echipamentele cu o valoare mai mare de 5.000 lei fără TVA, achiziționate prin proiect ;
– afișarea pe site-ul oficial de internet, dacă există, și pe paginile de comunicare socială ale beneficiarului, dacă există, a unei scurte descrieri a proiectului, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
– în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10 000 000 EUR, beneficiarii vor organiza un eveniment sau a o activitate de comunicare, după caz, cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente, în timp util.
– realizarea unui portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia.

NOTA BENE! Pentru perioada de programare 2021-2027, AM PR Centru pune la dispoziția beneficiarilor machetele editabile pentru măsurile minime prevăzute în prezentul ghid. AM PR Centru nu acordă avize pentru materialele de informare/comunicare prevăzute, responsabilitatea realizării acestora și respectarea prevederilor aparține beneficiarului. În cazul în care există neclarități privind înțelegerea prevederilor prezentului ghid, beneficiarii pot contacta experții de comunicare din cadrul AM PR Centru.

Versiunea actualizată și aprobată de Directorul General al ADR Centru poate fi accesată pe site-ul dedicat programului, www.regiocentru.ro, în Secțiunea Implementare Program, Identitate Vizuală, link https://www.regiocentru.ro/miv-pr-centru-2021-2027/ .

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent