Skip to main content

08 noiembrie 2021

Apel Horizon – Construirea unor medii alimentare alternative, sustenabile și sănătoase, prietenoase cu proteinele

Loading

ID SUBIECT: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-07

Apel: Sisteme alimentare corecte, sănătoase și prietenoase cu mediul, de la producția primară până la consum (HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01)

Data limită: 15 februarie 2022 17:00:00, ora Bruxelles

Rezultat așteptat:

În conformitate cu prioritățile Pactului verde european, strategia ”de la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și prietenos cu mediul și cu ambiția climatică a UE pentru 2030 și 2050, propunerea de succes va sprijini cercetarea și inovarea pentru a promova producția, furnizarea și consumul de surse alternative de proteine, precum și schimbări alimentare către o nutriție sănătoasă durabilă. Acest lucru va contribui la transformarea sistemelor alimentare, astfel încât acestea să poată oferi beneficii corespondente pentru climă (atenuare și adaptare), biodiversitate, durabilitate și circularitate a mediului, schimbări alimentare, nutriție durabilă și sănătoasă și alimente sigure, reducerea sărăciei alimentare și abilitarea comunităților și înflorirea afacerilor.

Strategia UE ”de la fermă la consummator” afirmă că: „Dietele europene nu sunt în conformitate cu recomandările alimentare naționale, iar „mediul alimentar” nu asigură că opțiunea sănătoasă este întotdeauna cea mai ușoară”.

Mediul alimentar, care face legătura între aprovizionarea cu alimente și diete, este unul dintre factorii determinanți ai alegerilor consumatorilor și ai producției de alimente. Ca atare, mediile alimentare sunt esențiale pentru a permite o schimbare a dietei către alimente mai puțin bazate pe animale și mai puțin procesate (de exemplu, fructe și legume mai proaspete și puțin procesate, alimente pe bază de plante și acvatice pentru a combate consumul excesiv de carne și lactate). Este nevoie de mult mai mult cercetare și inovare în mediile alimentare pentru a se asigura că pot fi atinse obiectivele privind durabilitatea mediului și sănătatea.

Pentru detalii suplimentare, accesați: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent