Skip to main content

14 mai 2024

8,1 milioane euro pentru depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte „Organizarea unui program național de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu tuberculoză” PS/364/PS P1/OP4/ESO4.11/PS P1 ESO4.11 A1 din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FSE+,  Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific ESO4.11.

Pentru acest apel de proiecte, solicitant eligibil este autoritatea publică centrală aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu competență exclusivă în domeniu, respectiv Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Conform Programului Sănătate, în contextul prezentului apel, sunt vizate acțiuni de tipul – dezvoltare/actualizare de metodologii/ ghiduri/ protocoale/ proceduri etc., sesiuni de formare personal, furnizarea de servicii de screening TB, precum și campanii de informare pentru persoanele din grupul țintă.

Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 8.120.000 de euro, din care maximum 80,79% contribuție UE și 19,21% contribuție națională.

Cererile de finanțare se pot depune în perioada 14.05-10.06.2024, prin intermediul sistemului MySMIS2021

Ghidul Solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/screening-tuberculoza-dezvoltare-capacitate-program/

Share:

asistent
Atlas - Asistent