Skip to main content

20 octombrie 2021

7 milioane de euro în cadrul apelului dedicat sprijinirii măsurilor de informare referitoare la politica de coeziune a UE, lansat de DG Regio

Loading

Direcția Generală Politică Regională și Urbană a anunțat ieri, 19 octombrie 2021, apelul „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a Uniunii Europene”.

Bugetul total al acestei cereri de propuneri este de 7 milioane EUR. Subvențiile sunt de până la 300 000 EUR pentru fiecare proiect câștigător, pentru a acoperi maximum 80% din costurile eligibile.

Solicitanții eligibili includ mass-media, universități, agenții de comunicare și alte entități private și organisme publice (cu excepția autorităților de gestionare și a organismelor intermediare).

Prin intermediul actualei cereri de propuneri, Comisia Europeană urmărește să selecteze potențialii beneficiari pentru punerea în aplicare a unei serii de măsuri de informare cofinanțate de UE. Obiectivul principal este de a oferi sprijin pentru elaborarea și difuzarea de informații și de conținut privind politica de coeziune a UE, inclusiv, printre altele, Fondul pentru o tranziție justă și planul de redresare pentru Europa, respectând în același timp independența editorială completă a persoanelor implicate.

Termenul limită este 11 ianuarie 2022.

Sursa: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/19-10-2021-call-for-proposals-2021-support-for-information-measures-relating-to-eu-cohesion-policy

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent