Skip to main content

11 ianuarie 2024

590 milioane euro pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare

Loading

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid corespunde procedurii de apel de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului total alocat, sau până la împlinirea termenului limită de depunere, oricare dintre acestea intervine primul, corelat cu cadrul de performanță al Fondului pentru Modernizare.
Finanțarea din Fondul pentru Modernizare in temeiul acestui ghid vizează două tipuri de apeluri de proiecte:

 Apel de proiecte de tip A, în cadrul căruia finanțarea intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 651/2014, al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat cu completările și modificările ulterioare , denumit în continuare Regulament.
– Apel de proiecte de tip B în cadrul căruia finanțarea nu intră sub incidența ajutorului de stat. Sunt finanțate investițiile în proiectele care fac parte din infrastructura energetică și este exploatată în cadrul unui „monopol natural”, în condițiile prevăzute la paragraful 375 din Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01 – Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie.

Data deschidere apel de proiecte: 01.02.2024, ora 12.00
Data şi ora începere depunere de proiecte: 01.02.2024, ora 12.00
Data şi ora închidere depunere de proiecte tip A: 30.06.2024, ora 12.00
Data şi ora închidere depunere de proiecte tip B: 01.01.2027, ora 12.00

Activități Eligibile:
Sunt eligibile numai proiectele care vizează modernizarea/reabilitarea rețelei de transport și/sau distribuție termică și digitalizare. Nu pot fi finanțate proiectele care reprezintă, în fapt, simple investiții (”simple investiții” reprezentând lucrările de mentenanță).

 

Informații aici și aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent