Skip to main content

18 decembrie 2023

588 de milioane de euro pentru învățământul dual

Loading

Guvernul României a aprobat, prin Memorandum, creșterea alocării bugetare cu peste 250 de milioane de euro pentru apelul de proiecte aferent Reformei 4, Investiției 6, din componenta de educație pe PNRR, privind dezvoltarea consorțiilor regionale și a campusurilor profesionale integrate.

Astfel, vom avea 29 de campusuri de învățământ dual în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României!

Prin dezvoltarea acestor campusuri de învățământ dual vom contribui nu doar la dezvoltarea învățământului dual, atât de necesar în țara noastră, ci vom contribui cu toții la creșterea unor noi generații de absolvenți care vor participa la diversificarea economiei, dată fiind varietatea ridicată de specializări la nivelul proiectelor eligibile pentru finanțare, respectiv: mecanică, electronică, telecomunicații, industrie alimentară, industrie hotelieră, tehnică medicală, informatică sau industria de apărare etc.

De altfel, dezvoltarea învățământului dual reprezintă o măsură ce va conduce la recredibilizarea majoră a rutei educaționale profesionale, reconectând într-un mod accelerat mediul privat la cel universitar.

Pentru că e nevoie de coagularea tuturor eforturilor, din cadrul parteneriatelor privind dezvoltarea campusurilor de învățământ dual fac parte:

  • unități de învățământ preuniversitar
  • unități administrativ-teritoriale
  • instituții de învățământ superior
  • operatori economici care asigură pregătirea practică a elevilor și studenților.

 

Reamintim că, pentru prima dată, în România, se vor implementa inclusiv programe la nivel superior (licență, master, doctorat profesional), respectiv ISCED 6-8.

Totodată, prin Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, este prevăzută generalizarea învățământului profesional-dual preuniversitar începând cu anul școlar 2029 – 2030.

Alte măsuri conexe pentru dezvoltarea învățământului dual în România sunt:

  • dotarea unităților de învățământ tehnologice cu laboratoare de practică moderne,
  • creșterea cuantumului burselor oferite elevilor ce urmează acest tip de învățământ,
  • reforma planurilor-cadru și a programelor școlare, astfel încât ele să fie în strânsă legătură cu nevoile actuale ale pieței muncii

 

Sursă aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent