Skip to main content

28 martie 2024

50 milioane euro pentru studenți

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în parteneriat cu Ministerul Educației publică Ghidul „Primul student din familie”, apeluri finanțate din Prioritatea P06 „Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație“, ESO4.6 „Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+)“,  acțiunea 6.f.6. „Intervenții pentru creșterea accesului și a participării la învățământul terțiar, în special pentru grupurile subreprezentate”.

Apelurile de proiecte sunt de tip competitiv și au în vedere crearea cadrului necesar facilitării accesului echitabil la studii universitare de calitate, pentru orice tânăr, indiferent de mediul socio-economic din care provine, fără nicio formă de discriminare, coroborat cu sprijinirea unor măsuri dedicate prevenirii și combaterii abandonului universitar.

Bugetul total alocat apelurilor de proiecte este de 50.000.000,00 euro, repartizat la nivelul celor două categorii de regiuni după cum urmează:

  1. pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 44.970.414,50 euro, din care contribuția UE este de 38.224.849,78 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este 6.745.564,72 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
  2. pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 5.029.585,5 euro, din care contribuția UE este de 2.011.834,20 euro (corespunzând unei contribuții UE de 40%), iar contribuția națională este de 3.017.751,30 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 60%).

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 28.03.2024, ora 16.00, până în data de 31.05.2024, ora 16.00.

Share:

asistent
Atlas - Asistent