Skip to main content

17 iulie 2023

50 de milioane euro pentru creșterea siguranței traficului în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest

Loading

ADR Nord – Vest lansează Apelul de proiecte dedicat dezvoltării infrastructurii rutiere și creșterea siguranței în trafic. Bugetul alocat pentru acest apel de proiecte este de aproximativ 50 milioane euro.

Beneficiari eligibili:

 • UAT comune, UAT județ, UAT municipii, UAT orașe;
 • Parteneriate între instituțiile de mai sus.

Activități Eligibile:

Amenajarea intersecțiilor la nivel (exemple de intervenții/soluții în cadrul acțiunii:

 • construire/modernizare de intersecţii giratorii, intersecții semaforizate, benzi de încadrare, alte intervenții/soluții legate de amenajarea intersecțiilor la nivel), între căi de comunicații rutiere pe rețeaua rutieră secundară (clasificate din punct de vedere al categoriei funcționale ca drumuri județene), pentru îmbunătățirea semnificativă a siguranței intersecțiilor rutiere;
 • amenajarea intersecțiilor denivelate (exemple de intervenții în cadrul acțiunii: construire de pasaje subterane, pasaje supraterane, tuneluri, alte intervenții/soluții legate de amenajarea intersecțiilor denivelate) între căi de comunicații aparținând rețelei rutiere secundare (drumuri județene) și căi de comunicații de aceeași categorie funcțională/ de o categorie funcțională diferită, ca soluții pentru decongestionarea și fluidizarea traficului pe drumurile județene, cu impact asupra creșterii siguranței rutiere.

Alte soluții inginerești de creștere a siguranței traficului pe rețeaua rutieră secundară (drumuri județene) în baza recomandărilor din Rapoartele rezultate în urma efectuării inspecțiilor de siguranţă rutieră (ISR), întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unor studii de trafic, precum și în baza altor planuri/studii/avize/rapoarte/statistici/ reglementări legale privind intervenții specifice în vederea creșterii siguranței rutiere etc relevante pentru domeniul siguranței rutiere. Spre exemplu, intervențiile/soluțiile inginerești integrate de creștere a siguranței traficului pe rețeaua rutieră secundară pot cuprinde următoarele sub-activităţi:

 • Amplasare de parapete rutiere de siguranţă;
 • Realizare de acostamente;
 • Amplasare de atenuatoare de impact;
 • Sporirea siguranței rutiere pe timp de noapte, prin semnalizarea sectoarelor de drum periculoase cu surse de lumină alimentate din surse regenerabile;
 • Materiale retro-reflectorizante;
 • Dirijarea traficului rutier pe timp de noapte prin stâlpișori de dirijare, butoni luminoși;
 • Creșterea siguranţei rutiere prin iluminarea pe timp de noapte a sectoarelor periculoase în special în intersecții și în zonele cu activitate pietonală, precum și a trecerilor pentru pietoni;
 • Iluminarea corespunzătoare a trecerilor nesemaforizate marcate și semnalizate corespunzător, cu sisteme inteligente de iluminat tip led cu lumină asimetrică pentru crearea unui contrast puternic între trecerea de pietoni și suprafața carosabilului;
 • Marcaje rezonatoare;
 • Măsuri de calmare a traficului rutier la intrarea în localități;
 • Limitatoare de viteză, camere video de supraveghere a traficului;
 • Benzi dedicate pentru viraje la stânga;
 • Semnalizare orizontală și verticală;
 • Suprasemnalizarea intersecțiilor;
 • Sisteme de managementul traficului;
 • Bariere împotriva căderilor de pietre;
 • Apărări de maluri;
 • Consolidări de versanți;
 • Separatoare de trafic;
 • Perdele forestiere pentru protecția traficului față de efectele generate de condiții meteorologice extreme;
 • Pasarele pietonale sau velo-pietonale;
 • Alte intervenții de creștere a siguranței traficului pe rețeaua rutieră secundară (drumuri județene) rezultate din Rapoartele realizate în urma efectuării inspecțiilor de siguranţă rutieră (ISR), întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unor studii de trafic, precum și în baza altor planuri/studii/avize/rapoarte/statistici/ reglementări legale privind intervenții specifice în vederea creșterii siguranței rutiere etc.

Apelul de proiecte este competitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 17 august 2023, ora 10:00 – 16 februarie 2024, ora 10:00.

 

Pentru informații suplimentare click aici și aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent