Skip to main content

21 martie 2024

25 milioane euro pentru dezvoltarea infrastructurii din mediul urban din Regiunea Nord – Vest

Loading

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 20 martie 2024, Ghidul Solicitantului 713 – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice – URBAN.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS2021 în perioada: 13 mai 2024, ora 10:00 – 8 iulie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului 713 – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice – URBAN

Valoarea eligibilă nerambursabilă minimă este: 1.500.000,00 Euro.
Valoarea eligibilă nerambursabilă maximă este: 12.500.000,00 Euro.

Zonele urbane din regiune beneficiază de numeroase elemente naturale sau antropice cu valoare atractivă deosebită. O serie de resurse turistice și culturale au potențial ridicat în a fi (mai bine) valorificate, însă rămân în umbră din cauza dificultăților de acces (în lipsă sau nemodernizate) și a lipsei unor amenajări minime care să permită vizitarea lor în condiții optime. În ciuda potențialului ridicat, activitatea turistică este concentrată în câteva centre, restul obiectivelor rămânând în mare măsură nevalorificate.

În particular, sectorul balnear este considerat unul dintre domeniile cu cel mai ridicat potențial, atât din perspectiva exploatării resurselor, cât și a tendințelor favorizante manifestate la nivel mondial, privind turismul de „wellness”.

Infrastructura publică de turism este în continuare precară. În ciuda investițiilor realizate în perioadele anterioare de programare, nevoile privind modernizarea capacităților de primire și a bazelor de agrement rămân ridicate. Infrastructura edilitară a stațiunilor este într-o stare avansată de degradare: căile de circulație, parcările, spațiile verzi și recreative, fațadele clădirilor.

Acțiunea sprijinită în cadrul prezentului apel de proiecte este Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice și se poate realiza prin:

crearea, extinderea, modernizarea, dotarea infrastructurii de agrement (parcuri tematice/de distracții/de aventură, aquaparcuri etc.);
construcția, reabilitarea, modernizarea bazelor de tratament, a centrelor balneare și a bazelor de kinetoterapie cu servicii integrate (servicii de tip sănătate și întreținere, balneo, activități de recreere, activități sportive etc.);
construcția, reabilitarea, modernizarea rețelelor de captare și/sau transport a izvoarelor minerale și saline cu potențial terapeutic;
reabilitarea instalațiilor de alimentare cu apă minerală de la surse la bazele de tratament;
utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție care se regăsesc/sunt propuse pe amplasamentul acestuia;
activități complementare necesare asigurării funcționalității intervențiilor realizate.

Se va avea în vedere ca investițiile să nu producă efecte negative asupra zonelor naturale din vecinătate (arii naturale protejate, păduri, pajiști valoroase, zone umede etc). Amenajarea spațiilor verzi în cadrul suprafețelor cu infrastructură de agrement se va face cu specii autohtone. Viitoarele investiții vor fi realizate pe suprafețe de teren cu regim de construire redus (POT redus), astfel încât să fie evitate efectele negative recurente asupra biodiversității în etapa de funcționare a investițiilor. Factorii naturali vor fi valorificați fără a crea presiune asupra biodiversității.

Intervențiile vor avea în vedere interdependența acțiunilor și dezvoltarea ecosistemului urban în ansamblu, rezultatele și beneficiile pe termen lung, nevoile și provocările zonelor în ansamblul lor, încurajarea spiritului civic, dar și a colaborării între mediul public și cel privat.

Intervențiile propuse a se realiza prin prezentul apel de proiecte intră sub incidența regulilor ajutorului de stat, în conformitate cu schema aplicabilă.

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent