Skip to main content

23 februarie 2024

232 milioane euro pentru sectorul pescuit și acvacultură

Loading

În Ședința Guvernului din data de 22 februarie 2024 a fost aprobată o Ordonanță de Urgență privind gestionarea financiară a alocărilor financiare nerambursabile din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură (FEAMPA) aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027.

Actul normativ aprobat asigură un flux financiar constant la nivelul beneficiarilor prin stabilirea normelor în materia efectuării plăților, avansuri, garanții și debite, respectiv completarea fluxurilor financiare cu reglementări specifice situațiilor apărute în derularea fondurilor provenite din FEAMPA.

În vederea asigurării unei bune gestiuni financiare a fondurilor, se reglementează mecanismul de finanțare, în sensul că se stabilesc tipurile de sume care se cuprind în bugetul și regulile pe care trebuie să le respecte beneficiarii Programului pentru Acvacultură și Pescuit la depunerea cererilor de plată, precum și verificările pe care le vor face, după caz, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

De asemenea, prin acest act normativ se stabilesc condițiile de acordare a avansului pentru implementarea operațiunilor în funcție de tipul de beneficiar și modul de justificare acestuia.

Totodată, se reglementează și mecanismul de recuperare a prefinanțării acordate, în situația în care aceasta nu a fost justificată. Procentul de cofinanțare de la Bugetul de stat a sumelor puse la dispoziție de Comisia Europeană din FEAMPA este de 30 %.

Reamintim că Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021 – 2027 are o alocare financiară de 232 milioane euro, din care 162,5 milioane euro din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură (FEAMPA), respectiv 69,5 milioane euro din Bugetul de Stat.

Sumele corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor propuse prin prezentul act normativ sunt cuprinse în prevederile multianuale ale MADR, iar pentru anul 2024 măsurile propuse se încadrează în bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2024, respectiv 428.600.000 lei (credite de angajament și credite bugetare), negenerând un impact financiar asupra bugetului general consolidat sau asupra bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Beneficiarii măsurilor prevăzute în acest act normativ pot fi: pescarii autorizați să practice pescuit comercial, fermierii din acvacultură, procesatorii de produse din pescuit și acvacultură, autorități publice, unități de cercetare din domeniul acvaculturii și pescuitului, beneficiari ai strtegiilor de dezvoltare locală din zonele pescărești.

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent