Skip to main content

19 martie 2024

220 milioane euro pentru fabricile de reciclare

Loading

Administrația Fondului pentru Mediu organizează prima rundă de atragere de fonduri în cadrul Programului Fabrici de reciclare finanțat din PNRR, în perioada 14 mai, ora 10:00 – 16
august 2024, ora 23:59, în limita bugetului maxim eligibil prealocat.
Înscrierile se realizează în baza Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C3 — Managementul deșeurilor, investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, subinvestiția I1.D.

Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circulară, publicat în Monitorul Oficial al României și pe site-ul AFM. Depunerea cererilor de finanțare în cadrul acestui program se realizează prin intermediul aplicației informatice disponibile la link-ul https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home.

Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activităţi specifice pentru construirea de instalații de reciclare a deșeurilor colectate separat pentru a reduce impactul deșeurilor asupra
mediului și a populației, pentru a reduce consumul de resurse în vederea promovării dezvoltării economice durabile în toate regiunile și pentru a atinge obiectivele de reciclare din pachetul
privind economia circulară și în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor/planurile județene de gestionare a deșeurilor și cu Planul de gestionare a deșeurilor din Municipiul București.

În cadrul programului sunt solicitanţi eligibili operatorii economici care sunt autorizaţi să desfăşoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:
• 3821 – tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
• 3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
• 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
• 3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor;
• 3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase;
• 3812 – colectarea deşeurilor periculoase.

Obiectivul programului este construirea a cel puțin 26 de instalații de reciclare a deșeurilor ce vor fi puse în funcțiune până la 30 iunie 2026.
Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările destinate construirii instalaţiilor de reciclare în cadrul programului este de 220.000.000 euro, echivalentul a 1.092.102.000 lei.
Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 8.400.000 euro, iar valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000
euro, intensitatea ajutorului de stat regional fiind de maximum 75%.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent