Skip to main content
Program Educatie DRP

11 august 2023

19,6 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

Loading

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) a lansat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 623 – Dezvoltarea infrastructurii educa’ionale în învățământul universitar – universități de stat.

 

A. Activități eligibile

Se va finanța reabilitarea, modernizarea sau extinderea infrastructurii educaționale pentru învățământul universitar.
Dotarea (echiparea) infrastructurii educaționale universitare de stat este eligibilă numai împreună cu una din activitățile de reabilitare/modernizare/extindere.

B. Activități eligibile conexe

Activitățile eligibile conexe includ construcțiile și instalațiile conexe investiției de bază. Sunt cuprinse activitățile de reabilitare, modernizare sau extindere a infrastructurii educaționale pentru învățământul superior (de stat), care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al proiectului.
În cadrul prezentului apel sunt eligibile proiectele care vizează ca obiective de investiție exclusiv clădiri ale universităților în care se desfășoară sau urmează să se desfășoare activități specifice pentru învățământul superior, ca urmare a implementării proiectului.

 

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 19.607.040 euro, din care 9.803.520 euro FEDR și 9.803.520 euro cofinanțare națională. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului. Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțare acordată prin FEDR (50%) și cofinanțare acordată prin bugetul de stat (48%). Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Pentru mai multe informații click aici și aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent