Skip to main content

18 decembrie 2023

195 milioane euro pentru infrastructura din Regiunea Sud – Muntenia

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a lansat apelul de proiecte destinat drumurilor județene – Prioritatea P4 – O regiune mai accesibilă, Obiectivul Specific RSO.3.2 – Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR), în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Acțiuni indicative
a) Investiții (reabilitare, modernizare, extindere) în rețeaua de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, precum și măsuri pentru reducerea impacturilor semnificative asupra IVA și realizarea conectivității coridoarelor ecologice (doar acolo unde este relevant), realizarea/amenajarea/extinderea de piste de biciclete de-a lungul drumurilor județene, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (de ex. realizarea de perdele forestiere, etc).

b) Investiții (reabilitare, modernizare, extindere) pentru descongestionarea și fluidizarea traficului prin intervenții în infrastructura rutieră de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T de bază și extinsă, inclusiv în zona urbană (pasaje, noduri rutiere, extinderi la 4 benzi, variante ocolitoare, poduri, etc).

Alocare financiară
Total: 195.415.942,72 €
FEDR: 166.103.551,17 €
Buget Național: 29.312.391,55 €

Potențiali aplicanți
UAT Județ;
Parteneriatele între UAT Județ(e) și UAT-uri municipii/orașe/comune (inclusiv în cazul variantelor ocolitoare cu statut de drum județean);
Parteneriatele între UAT Județe (două sau mai multe).

 

Sursă aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent