Skip to main content

29 mai 2024

16,9 milioane euro pentru învățământul primar și secundar din Regiunea Centru

Loading

PR Centru a deschis Apelul de proiecte 6.1.2 Învățământ primar și secundar. Perioada de depunere a proiectelor: 28.05.2024 ora 12:00 – 27.09.2024 ora 12:00, iar  apelul este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 16.947.968 euro

Solicitanți eligibili:

Unități administrativ-teritoriale aflate pe teritoriul Regiunii Centru (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), atât din mediul rural, cât și din mediul urban;
Parteneriatele între categoriile enumerate la pct. a) cu:
Unitatea de învățământ subiect al cererii de finanțare, dacă aceasta are personalitate juridică, sau unitatea de învățământ cu personalitate juridică la care aceasta este arondată.
Unitățile de cult din cadrul cultelor recunoscute în România (așa cum sunt acestea definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (republicată), cu modificările și completările ulterioare), care dețin în proprietate clădirile unităților de învățământ de stat ce fac obiectul investiției propuse prin proiect.
În cadrul parteneriatelor, este obligatoriu ca unitățile administrativ-teritoriale să dețină calitatea de lider de parteneriat.

Prezentul apel de proiecte vizează numai unitățile de învățământ de stat.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Activități aferente activității de bază
a. Construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică (săli de clasă, laboratoare, ateliere, spații-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic dotate corespunzător pentru desfășurarea activităților de consiliere, asistență psihopedagogică, sprijin educațional, logopedie și/ sau alte terapii specifice, teren/ sală de sport, spații de studiu individual/ colectiv de tipul sălilor de lectură, bibliotecă, spații cazare elevi/profesori, cantine/ spații de luat masa) care contribuie la creșterea accesului și a participării la educația obligatorie, fără a se limita la acestea.

b. Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ ale clădirii/ clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie primară sau la reducerea cu cel puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Această condiție nu este obligatorie pentru clădirile noi.

Activități conexe activității de bază:
c. Activități de tip FSE+ care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii.

d. Activități de cooperare teritorială cu implicarea a cel puțin unui partener dintr-un stat membru al UE sau țări nemembre UE aflate în SUERD

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent