Skip to main content

01 noiembrie 2023

16 milioane euro pentru transformarea bibliotecilor în hub-uri digitale

Loading

Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de agenție de implementare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – coordonator de reforme și/sau investiții, lansează în platforma proiecte.pnrr.gov.ro apelul 2 de proiecte aferent INVESTIȚIEI I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale – COMPONENTA 7 Transformarea digitală – Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului.

Obiectivul general al apelului de proiecte: îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate.

Obiectivele specifice ale apelului de proiecte:
1. Renovare (inclusiv extindere) și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice pentru 60 biblioteci rurale, municipale (inclusiv județene*) sau orășenești, ce vor fi transformate în huburi de dezvoltare a competențelor digitale.
*Conform Art. 27, alin. (3) din Legea bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002, care prevede ca ,,Bibliotecile judetene indeplinesc si rolul de biblioteci municipale in municipiul resedinta de Judet.”
2. Schimbare/modernizare echipamente informatice în 650 de biblioteci.
3. Dezvoltarea competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținut digital, securitatea digitală și educația antreprenorială digitală, ale unui număr de 65.000 de cetățeni din comunități defavorizate.

Tipul apelului de proiecte: necompetitiv cu termen limită de depunere.

Perioada pentru depunere a proiectului este de 90 de zile calendaristice de la lansarea apelului, respectiv până la data de 31.01.2024.

Calendarul apelului, aprobat prin OMCID nr. 21301/30.102023:
– lansare apel –> 31 octombrie 2023
– depunere proiecte –> 31 ianuarie 2024
– evaluare, selecție și contractare –> 30 mai 2024
– implementare –> 30 mai 2024 – 30 iunie 2026

 

Informații suplimentare aici și aici.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent