Skip to main content

27 decembrie 2023

140 de milioane de euro pentru infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: “Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening” din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FSE+, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Apelul va fi deschis în sistemul informatic MySMIS2021 în perioada 29 decembrie 2023 – 30 aprilie 2024, iar bugetul este de 140 milioane euro.

 

Pentru acest apel de proiecte, solicitanții eligibili sunt:

a) Unități sanitare publice/ structuri publice cu personalitate juridică care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie;
b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
c) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri şi clădiri în vederea realizării proiectului;
d) Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
e) Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
f) Universități publice de medicină, pentru ambulatoriile acestora.

 

Activități Eligibile:

Acțiunile sprijinite prin apelul de propuneri de proiecte sunt investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare (după caz) în infrastructura unităților sanitare publice sau în structurile medicale publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie.

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent