Skip to main content

22 noiembrie 2023

10 miliarde de lei pentru infrastructura de sănătate din România

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în dezbatere publică Ordonanța de Urgență care reglementează Programul naţional de investiţii în infrastructura unităților spitalicești, un program cu o alocare de 10 miliarde de lei, pentru perioada 2024-2030.

Cadrul general privind Programul naţional de investiţii în infrastructura unităților spitalicești.

Valoarea programului derulat de Ministerul Investiţiilor și Proiectelor Europene în perioada 2024-2030 este de 10 miliarde lei.

Valoarea maximă aferentă unui proiect finanţată din Program este:

a) 1.000.000 mii lei pentru spitale județene/județene de urgență, spitale de urgență, spitale monospecialitate;

b) 350.500 mii lei pentru spitale municipale/municipale de urgență;

c) 250.000 mii lei pentru spitale orășenești.

 

Beneficiarii programului pot fi:

  • unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/subordonare/autoritate sau dețin în administrare/proprietate unități sanitare publice;
  • instituțiile publice centrale care au în coordonare/subordonare/autoritate sau dețin în administrare/proprietate unități sanitare publice;
  • unitățile sanitare publice: spitalele publice orășenești, municipale/municipale de urgență și spitalele județene/județene de urgență, spitale de urgență, spitale de specialitate, inclusiv institute care desfășoară activitate medicală spitalicească şi prespitalicească aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea Ministerului Sănătăţii, inclusiv a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale din sfera apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv a Academiei Române;
  • alte instituții care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean sau local;
  • parteneriat între autoritățile/instituțiile publice locale şi/sau centrale şi unitățile sanitare publice.

Proiectele vor viza investiţii in:

a) spitale orășenești și municipale/municipale de urgență;
b) spitale județene/județene de urgență, spitale monospecialitate.

Categorii de investiții

a) realizarea de construcţii noi și dotare;
b) lucrări de modernizare/reabilitare și dotare,
c) extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare.

Nu sunt eligibile investițiile care vizează exclusiv achiziția de dotări.

Finanţarea programului se asigură din:

sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la o poziţie distinctă de cheltuieli;
împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale și/sau de la alți finanțatori, contractate conform prevederilor legislației privind datoria publică;
sume din bugetele locale alocate cu această destinaţie;
alte surse legal constituite.

 

Informații aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent